ההוזלה בדרך? מונופול נמל אילת נפרץ - ומכוניות מהמזרח מגיעות דרך אשדוד
Voyage Search
Please select a port in Israel
Please select a port overseas
Exports
from Israel
Imports
to Israel

ההוזלה בדרך? מונופול נמל אילת נפרץ - ומכוניות מהמזרח מגיעות דרך אשדוד

01.08.16 / 10:39
Tools
Currencies Currency calculator Calculators Volume Weight Calculator
Currencies
Update date: 17.11.2018
Currency Rate % Change
USD 3.717 +0.595
EUR 4.2169 +0.924
GBP 4.7507 +0.604
100 JPY 3.2799 +0.681
Currency calculator
Calculators
length area vol. weight
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
Clear
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
Clear
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
Clear
kg
short ton
long ton
lb
oz
Clear
Volume Weight Calculator
copyright ©2016 goldine